MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Máy phát điện 250 Kva
Máy phát điện Cummins AC250 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 200KW/250KVA Công suất dự phòng : 220KW/275KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 100 Kva
Máy phát điện Cummins AC100 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 80KW/100KVA Công suất dự phòng : 88KW/110KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 125 Kva
Máy phát điện Cummins AC125 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 100KW/125KVA Công suất dự phòng : 110KW/138KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 138Kva
Máy phát điện Cummins AC138 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 110KW/138KVA Công suất dự phòng : 120KW/150KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 150 Kva
Máy phát điện Cummins AC150 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 120KW/150KVA Công suất dự phòng : 132KW/165KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 165 Kva
Máy phát điện Cummins AC165 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 132KW/165KVA Công suất dự phòng : 145KW/182KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 175 Kva
Máy phát điện Cummins AC175 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 140KW/175KVA Công suất dự phòng : 154KW/193KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 188 Kva
Máy phát điện Cummins AC188 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 150KW/188KVA Công suất dự phòng : 165KW/206KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 200 Kva
Máy phát điện Cummins AC200 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 160KW/200KVA Công suất dự phòng : 172KW/220KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 20Kva
Máy phát điện Cummins Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 16KW/20KVA Công suất dự phòng : 17KW/22KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, Datakom … Số vòng...
Máy phát điện Cummins 225 Kva
Máy phát điện Cummins AC225 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 180KW/225KVA Công suất dự phòng : 198KW/248KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 25 Kva
Máy phát điện Cummins AC25 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 20KW/25KVA Công suất dự phòng : 22KW/28KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...