MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Máy phát điện Cummins 38 Kva
Máy phát điện Cummins AC38 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 30KW/37.5KVA Công suất dự phòng : 33KW/41KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 40 Kva
Máy phát điện Cummins AC40 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 32KW/40KVA Công suất dự phòng : 35KW/44KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 50 Kva
Máy phát điện Cummins AC50 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 40KW/50KVA Công suất dự phòng : 44KW/55KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 56 Kva
Máy phát điện Cummins AC56 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 45KW/56KVA Công suất dự phòng : 50KW/62KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 63 Kva
Máy phát điện Cummins AC63 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 50KW/63KVA Công suất dự phòng : 55KW/69KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 70 Kva
Máy phát điện Cummins AC70 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 56KW/70KVA Công suất dự phòng : 62KW/77KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 80 Kva
Máy phát điện Cummins AC80 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 64KW/80KVA Công suất dự phòng : 70KW/88KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 90 Kva
Máy phát điện Cummins AC90 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 72KW/90KVA Công suất dự phòng : 79KW/99KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...