MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN

Máy phát điện Doosan 110 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD110 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :72KW/90KVA Công...
Máy phát điện Doosan 138 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD125 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :100KW/125KVA Công...
Máy phát điện Doosan 150 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD150 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :120KW/150KVA Công...
Máy phát điện Doosan 200 KVa
Máy phát điện DOOSAN AD220 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :160KW/200KVA Công...
Máy phát điện Doosan 300 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD330 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :240KW/300KVA Công...
Máy phát điện Doosan 350 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD385 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :280KW/350KVA Công...
Máy phát điện Doosan 400 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD440 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :320KW/400KVA Công...
Máy phát điện Doosan 450 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD495 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :360KW/450KVA Công...
Máy phát điện Doosan 500 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD550 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :400KW/500KVA Công...
Máy phát điện Doosan 550 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD605 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :440KW/550KVA Công...
Máy Phát điện Doosan 625 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD688 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :500KW/625KVA Công...
Máy phát điện Doosan 680 Kva
Máy phát điện DOOSAN AD748 Động cơ: Doosan (nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc) Đầu phát : Engga, crompton, Leroy Somer... Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom Công suất liên tục :544KW/680KVA Công...