MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI

Máy phát điện Hyundai 100 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY110KSE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :100KVA Công suất dự phòng :110KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 132 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY145KSE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :132KVA Công suất dự phòng :145KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 160 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY175KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :160KVA Công suất dự phòng :175KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 182 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY200KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :182KVA Công suất dự phòng :200KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 20 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY22KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :20KVA Công suất dự phòng :22KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 200 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY220KSE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :200KVA Công suất dự phòng :220KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 228 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY250KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :228KVA Công suất dự phòng :250KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 25 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY28KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :25KVA Công suất dự phòng :28KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 250 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY275KE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :250KVA Công suất dự phòng :275KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 295 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY325KsE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :295KVA Công suất dự phòng :325KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 327 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY360SE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :327KVA Công suất dự phòng :360KVA Tốc độ vòng quay :...
Máy phát điện Hyundai 350 Kva
Máy phát điện Hyundai DHY385KSE Nhập khẩu đồng bộ Bộ điều khiển : Deepsea, Datakom , ComAp Công suất liên tục :350KVA Công suất dự phòng :385KVA Tốc độ vòng quay :...