Máy máy phát điện shangchai20kva
Máy máy phát điện shangchai20kva
Máy phát điện 250 Kva
Máy phát điện Cummins AC250 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 200KW/250KVA Công suất dự phòng : 220KW/275KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 100 Kva
Máy phát điện Cummins AC100 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 80KW/100KVA Công suất dự phòng : 88KW/110KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 125 Kva
Máy phát điện Cummins AC125 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 100KW/125KVA Công suất dự phòng : 110KW/138KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 138Kva
Máy phát điện Cummins AC138 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 110KW/138KVA Công suất dự phòng : 120KW/150KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 150 Kva
Máy phát điện Cummins AC150 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 120KW/150KVA Công suất dự phòng : 132KW/165KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 165 Kva
Máy phát điện Cummins AC165 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 132KW/165KVA Công suất dự phòng : 145KW/182KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 175 Kva
Máy phát điện Cummins AC175 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 140KW/175KVA Công suất dự phòng : 154KW/193KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 188 Kva
Máy phát điện Cummins AC188 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 150KW/188KVA Công suất dự phòng : 165KW/206KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 200 Kva
Máy phát điện Cummins AC200 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 160KW/200KVA Công suất dự phòng : 172KW/220KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...
Máy phát điện Cummins 20Kva
Máy phát điện Cummins Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 16KW/20KVA Công suất dự phòng : 17KW/22KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, Datakom … Số vòng...
Máy phát điện Cummins 225 Kva
Máy phát điện Cummins AC225 Động cơ Cummins DCEC Đầu phát Stamford Công suất liên tục : 180KW/225KVA Công suất dự phòng : 198KW/248KVA Bộ điều khiển Deepsea hoặc ComAp, ...